מבינים בביטוחים שלכם או סומכים על סוכן הביטוח בעיניים עצומות? התחילו לענות ואולי תזכו לחסוך עד מאות אלפי שקלים!

וגלו גם מה אחרים ענו

1/12

מה ההבדל בין פיצוי לשיפוי?

 1. פיצוי הינו תשלום חד פעמי ושיפוי בכל חודש
 2. בפיצוי לא ניתן לקבוע מי המוטבים ובשיפוי ניתן לקבוע
 3. פיצוי הינו על מנת לפצות את המבוטח, ושיפוי על מנת להחזירו למצב הקודם
 4. כל התשובות אינן נכונות
2/12

במקרה של מות המבוטח/ת מי יקבל את כספי הביטוח?

 1. המוטבים בצוואה
 2. המוטבים בפוליסה
 3. בן/בת הזוג וילדיהם
 4. אף תשובה אינה נכונה
3/12

על פי הנתונים של חברות הביטוח – כמה ישראלים סובלים מכפל ביטוחים?

 1. מעל 85% מהציבור נמצא בכפל ביטוחים
 2. 50% מהציבור נמצא בכפל ביטוחים
 3. 30% מהציבור נמצא בכפל ביטוחים
 4. 15% מהציבור נמצא בכפל ביטוחים
4/12

מהו כפל ביטוחים?

 1. ביטוח מסוג שיפוי ביותר מחברה אחת
 2. ביטוח מסוג פיצוי ביותר מחברה אחת
 3. ביטוח מסוג בריאות ביותר מחברה אחת
 4. ביטוח מסוג ביטוח חיים ביותר מחברה אחת
5/12

מהי פוליסת ריסק קצבתי?

 1. ביטוח אובדן כושר עבודה המקנה למבוטח קצבה חודשית עד מותו
 2. ביטוח אובדן כושר עבודה המקנה קצבה חודשית לכמות החודשים הנקובה בפוליסה
 3. ביטוח חיים המקנה תשלום חודשי לכל החיים
 4. ביטוח חיים המקנה תשלום חודשי לתקופה מוגבלת בזמן
6/12

האם התאבדות מכוסה בביטוח חיים?

 1. כן
 2. לא
 3. כן, אבל רק אחרי שנה מתחילת הפוליסה
 4. כן, רק אם עברו 3 שנים מתחילת הפוליסה
7/12

מה מייחד את הביטוח הסיעודי הפרטי?

 1. ניתן להוריש את הקצבה
 2. הביטוח צובר זכויות לאורך השנים
 3. המבוטח זכאי למשוך את הפיצוי כקצבה או כסכום חד פעמי לבחירתו
 4. כל התשובות נכונות
8/12

אדם רכש ביטוח אבדן כושר עבודה פרטי בשנת 2016- עד איזה גיל יכסה אותו הביטוח?

 1. עד גיל 63 ללא קשר לגיל הפרישה
 2. עד גיל 67 ללא קשר לגיל הפרישה
 3. עד גיל הפרישה של האדם
 4. כל התשובות לא נכונות
9/12

מהי הרפורמה בביטוחי הבריאות?

 1. ביטול כל הפוליסות עד לאותה שנה והפקת ביטוחים חדשים לכלל הציבור
 2. ביטול ההשתתפות והכיסוי בתרופות המוגדרות "תרופות ניסיוניות"
 3. קביעת פוליסה אחידה בכל חברות הביטוח
 4. כל התשובות נכונות
10/12

איזה סכום מבוטח באובדן כושר עבודה פרטי מקבל כל חודש?

 1. גובה הסכום שנקבע בפוליסה, בתנאי שלא עולה על 75% משכר המבוטח
 2. 75% משכר המבוטח
 3. הפיצוי יהיה כגובה השכר של המבוטח
 4. אם המבוטח יכול לבצע עבודה אחרת, עד 50% משכרו
11/12

ממה צריך להיזהר בביטוחי הקולקטיב?

 1. חברת הביטוח יכולה לעלות את המחיר ללא הודעה
 2. חברת הביטוח יכולה לבטל בכל שלב את הביטוח
 3. בעת החלפת מקום עבודה, הביטוח נפסק
 4. כל התשובות נכונות
12/12

מה הביטוח הסיעודי של קופות החולים מכסה?

 1. 7,000 ש"ח לחודש בעת הכרה כסיעודי לכל החיים
 2. 5,000 - 10,000 ₪, תלוי מהו הגיל שבו המבוטח הוכר כסיעודי
 3. 5,000 ש"ח לחודש אך התשלום ישולם רק באם אין ביטוח סיעודי פרטי
 4. 5,000 ש"ח לחודש למשך 5 שנים מרגע ההכרה במבוטח כסיעודי