ברוכים הבאים לשאלון בדיקת זכאות להחזר המס של לקוחות "פרקטי"

פרטים כללים

נקה טופס
כן
לא
המשך >
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
עצמאי
שכיר
כן
לא
עצמאי
שכיר
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
עליה
ירידה
ללא שינוי
עליה
ירידה
ללא שינוי
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
המשך >

יש לצרף את המסמכים הבאים:
(במידה והמסמכים לא נמצאים ברשותך ניתן לשלוח אותם אלינו לכתובת המייל [email protected] תוך 7 ימים)

    * אני מצהיר/ה כי כל הפרטים אשר מולאו על ידי הינם נכונים מלאים ומדוייקים,ברור לי כי כל אי דיוק במסירתם עלול להוביל להגשת דוחות שגויים ולא מדוייקים.

    X
    לא סיימתם למלא את השאלון