אתם מקבלים החלטות בתיק ההשקעות ע"ב ידע בלבד? התחילו לענות ואולי תזכו לחסוך עד מאות אלפי שקלים!

וגלו גם מה אחרים ענו

1/12

באיזה מוצר ישנה זכאות להטבות מס?

 1. תיק מנוהל
 2. תיק מיועץ
 3. קופת גמל להשקעה
 4. מסחר עצמאי
2/12

מה הוא המוצר היחידי שלא מנוהל על ידי בית השקעות?

 1. תיק מנוהל
 2. תיק מיועץ
 3. קופת גמל להשקעה
 4. קרן השתלמות
3/12

מהי הטבת המס לחוסכים?

 1. תיקון 125(ד)
 2. תיקון 190
 3. קופת גמל להשקעה
 4. כל התשובות נכונות
4/12

מהו המוצר בו לא ניתן לקבל הטבות מס?

 1. כאשר התיק מנוהל דרך הבנק
 2. קופת גמל
 3. פוליסת חסכון
 4. קופת גמל להשקעה
5/12

מה הוא תיקון 125(ד)?

 1. הטבת מס לכל חוסך מעל גיל 60
 2. הטבת מס לכל אדם שנולד לפני שנת 1948
 3. צו שעה המאפשר למשוך כספים מקופת גמל במס מופחת
 4. פטור בגין רווחים כאשר הכספים מנוהלים על ידי יועץ השקעות בבנק
6/12

מהו החיסרון בתיקון 190?

 1. ניתן להתחיל לחסוך דרכו רק מגיל 60
 2. יש צורך "לרתק" בכל הפקדה כ-33,000 ש"ח
 3. אין הטבת מס במידה ויש קצבת פנסיה מעל ל-5,000 ש"ח
 4. יש הגבלה להפקדה עד 70,000 ש"ח בשנה
7/12

מהי עמלת מינימום בבנק לתיק השקעות?

 1. עמלה המחייבת ביצוע של מספר פעולות מכירה/קניה בחודש
 2. עמלה המחייבת תשלום של הסכום הנקוב בגין כל פעולה של מכירה/קניה
 3. עמלה אשר משלמים במידה והמניה שרכשת נמכרה ברווח של מעל ל25%
 4. עמלה בגין מכירה וקניה של מניה באותו היום
8/12

כאשר משקיעים בפוליסת חסכון – היכן מושקע הכסף?

 1. בשוק ההון
 2. בפוליסות ביטוח של שאר המבוטחים באותה החברה
 3. בשוק ההון ובנכסים מניבים של חברת הביטוח
 4. כל התשובות נכונות
9/12

אילו עמלות יש בעת מסחר בשוק ההון דרך הבנק?

 1. עמלה דמי שמירה ועמלות עקיפות בקניית קרנות נאמנות
 2. עמלת קניה/מכירה
 3. עמלת מט"ח
 4. כל התשובות נכונות
10/12

מתי צריכים לשלם מס כאשר משקיעים דרך פוליסת חסכון?

 1. בכל חודש
 2. בכל שנה לפי דוח רווחי חברת הביטוח
 3. רק כאשר מושכים את הכסף
 4. בכל קניה ומכירה של מניה בתוך הפוליסה
11/12

מתי צריכים לשלם מס כאשר משקיעים בקופת גמל להשקעה?

 1. בכל פעם שמפקידים כסף לקופה
 2. הכסף יהיה פטור מכל מס אם אמשוך אחרי גיל 60
 3. יש פטור מלא עד 70,000 ש"ח רווח בקופת הגמל
 4. בעת בקשה לפדות את הרווחים בקופה
12/12

מה משותף בין תיק מיועץ לתיק מנוהל?

 1. תיק מיועץ ע"י יועץ בבנק, ותיק מנוהל ע"י בית השקעות אשר מקבל ייפוי כוח
 2. דמי הניהול אינם קבועים ואינם שקופים
 3. אין הטבות מס
 4. כל התשובות נכונות