המשכנתא חונקת את הכיס? הבנק לוחץ על הנשמה? התחילו לענות ואולי תזכו לחסוך עד מאות אלפי שקלים!

וגלו גם מה אחרים ענו

1/12

מהו מחזור פנימי של משכנתא?

 1. מחזור באותו הבנק, תהליך מורכב, ריביות מעולות, הבנק מרוויח מהמחזור
 2. מחזור בבנק אחר, תהליך פשוט, ריביות גרועות, הבנק מפסיד מהמחזור
 3. מחזור באותו הבנק, תהליך פשוט, ריביות גרועות, הבנק מפסיד מהמחזור
 4. מחזור בבנק אחר, תהליך מורכב, ריביות מעולות, הבנק מרוויח מהמחזור
2/12

מה הפרמטר שיוצר את החיסכון הגדול ביותר במהלך חיי המשכנתא?

 1. שיפור תנאי הריביות
 2. קיצור שנים
 3. שינוי תמהיל המשכנתא
 4. ביטול הצמדות
3/12

יש לכם מסגרת אשראי בחשבון הבנק – כמה עמלה אתם משלמים לבנק?

 1. ריבית על חודש שלם גם אם הייתם במינוס רק יום אחד
 2. עמלה קבועה בכל רבעון עמלה גם אם לא נכנסתם למינוס
 3. עמלה רבעונית גם אם לא נכנסתם למינוס, פלוס ריבית במידה ואני מנצל את המסגרת
 4. כל התשובות אינן נכונות
4/12

מה ריבית הפריים?

 1. ריבית בנק ישראל בתוספת 1.6%
 2. ריבית הנקבעת לפי מדד המחירים לצרכן
 3. ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%
 4. ריבית בנק ישראל פחות 0.5%
5/12

על איזה מסלול משכנתא יש חובה לשלב בו לפחות מסלול אחד נוסף?

 1. קבועה לא צמודה
 2. משתנה כל 5 שנים
 3. צמודה למטח
 4. פריים
6/12

הריביות היום גבוהות יותר מהריביות שקיבלתי בעת לקיחת המשכנתא האם יש כדאיות למחזור?

 1. תתכן כדאיות – החיסכון נוצר בעיקר משינוי תמהיל
 2. אין כדאיות
 3. במידה וההפרש אינו עולה על 1%
 4. במידה ואין קנס
7/12

באילו מסלולי משכנתא יהיה קנס גדול יותר?

 1. קבועה צמודה למדד
 2. משתנה לא צמודה למדד
 3. פריים
 4. צמודה למט"ח
8/12

במשכנתא של 800,000 ש"ח - מה העמלה הממוצעת של פתיחת תיק?

 1. בין 2,000 ל-6,000 ש"ח
 2. בין 500 ל-1,000 ש"ח
 3. בין 250 ל-750 ש"ח
 4. יש פטור מעמלה זו לדירה ראשונה או משפרי דיור
9/12

מהו התוקף של ריבית שהוצעה לכם מרגע קבלת האישור העקרוני בבנק?

 1. עד 12 ימים
 2. עד חמישה ימי עסקים
 3. עד 30 יום
 4. עד הודעת ריבית בנק ישראל, או פרסום המדד הקרוב מבין השניים
10/12

מהו האחוז המקסימלי של החזר חודשי מתוך ההכנסה נטו בעת לקיחת משכנתא?

 1. אין משמעות להכנסה נטו, בודקים לפי הברוטו
 2. 30%
 3. 40%
 4. 50%
11/12

מה מאפיין ריבית משתנה צמודה למדד?

 1. ריבית נמוכה בהתחלה וגבוהה בסוף
 2. החזר נמוך בהתחלה ויחס החזר לשקל נמוך
 3. החזר נמוך בהתחלה וגבוה מאוד בסוף
 4. ריבית משתנה כל 5 שנים
12/12

איך נקבע הקנס שלי במשכנתא?

 1. אם הריבית בשוק נמוכה יותר מהריבית, נשלם 1% מסך ההלוואה
 2. אם הריבית בשוק נמוכה יותר מהריבית במסלול ההלוואה נשלם את ההפרש כפול השנים עד נקודת היציאה
 3. אם הריבית בשוק גבוהה יותר מהריבית במסלול ההלוואה נשלם 1% מסך ההלוואה
 4. אם הריבית בשוק גבוהה יותר מהריבית במסלול ההלוואה, נשלם 1% מסך היתרה להחזר הלוואה