מה אתם באמת יודעים על קרן הפנסיה שלכם? התחילו לענות ואולי תזכו לחסוך עד מאות אלפי שקלים!

וגלו גם מה אחרים ענו

1/12

מהם דמי הניהול המקסימיליים בקרן פנסיה?

 1. עד 6% מהפקדה ועד 0.5% מצבירה
 2. עד 4% מהפקדה ועד 1.05% מצבירה
 3. עד 3% מהפקדה ועד 0.5% מצבירה
 4. אף תשובה אינה נכונה
2/12

כאשר נוצר עודף אקטוארי בקרן הפנסיה – מי נהנה ממנו?

 1. החברה המנהלת של קרן הפנסיה
 2. המדינה
 3. סוכני הביטוח
 4. החוסכים באותה הקרן
3/12

מהו החסרון בסעיף 14 של חוק הפנסיה?

 1. המעסיק לא מחויב להפריש לפיצויים
 2. המעסיק לא מחויב להפריש לתגמולים
 3. בעליית שכר אצל אותו מעסיק, סעיף 14 מעניק פיצויים נמוכים יותר
 4. בפיטורין, הפיצויים חייבים במס
4/12

בעת מקרה מוות, אילו זכויות מקבלת המשפחה במסלול מוטב שארים?

 1. בן/בת הזוג - 60% משכר המבוטח עד גיל פרישה, הילדים - 40% עד גיל 21
 2. עד מיליון ש"ח כפיצוי חד פעמי, תלוי בגובה המשכורת
 3. 75% מהשכר החודשי
 4. 70% מהשכר החודשי למוטבים שהודרה עפ"י בחירת המבוטח
5/12

מה קורה כאשר יש לי "קרן פנסיה אבודה"?

 1. יש עד 25 שנה למצוא ולאחד אותה אחרת מחולטת והחוסך אינו מקבל את כספו
 2. דמי הניהול עולים למקסימום הקבוע בחוק
 3. בגיל 60 אני יכול למשוך את הסכום שהצטבר פטור ממס
 4. כל התשובות נכונות
6/12

החל מאפריל 2017 – איך עובד תגמול סוכני הביטוח במוצר הפנסיוני?

 1. העמלה החודשית הינה 30% מגובה דמי הניהול
 2. העמלה החודשית הינה עד 50% מגובה דמי הניהול
 3. חל איסור לתגמל לפי גובה דמי הניהול
 4. העמלה החודשית נקבעת לשיקוליהם הבלעדי של החברות השונות
7/12

איך מחשבים את המקדם בקרן הפנסיה?

 1. חישוב ממוצע של השנים בהם הפקדתי לקרן פנסיה חלקי הסכום שצברתי
 2. מספר החודשים בהם אקבל קצבה חודשית בעת פרישה
 3. חישוב תוחלת החיים אל מול גיל הפרישה קובעת מה יהיה המקדם שלי
 4. כל התשובות נכונות
8/12

מי זכאי לקבל ביטוח מנהלים ממקום עבודתו?

 1. כולם, רק צריך לבקש
 2. על פי ותק
 3. על פי הסכם קיבוצי
 4. ההחלטה בידי המעסיק
9/12

מה עדיף - מקדם גבוה או נמוך בקרן הפנסיה?

 1. בקרן פנסיה נמוך ובביטוח מנהלים גבוה ככל הניתן
 2. בקרן פנסיה גבוה ובביטוח מנהלים נמוך ככל הניתן
 3. בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים נמוך ככל הניתן
 4. בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים גבוה ככל הניתן
10/12

מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

 1. בקרן הפנסיה מקבלים קצבה חודשית ובביטוח מנהלים מקבלים סכום חד פעמי
 2. בביטוח מנהלים יש ביטוח חיים מובנה ובקרן פנסיה אין
 3. בביטוח מנהלים אין ביטוח חיים מובנה ובקרן הפנסיה יש
 4. כל התשובות לא נכונות
11/12

באיזה מוצר פנסיוני המדינה מבטיחה תשואה מובטחת?

 1. בקרן פנסיה - 5% תשואה על מחצית מהכסף
 2. בביטוח מנהלים - 3% תשואה על 30% מהכסף
 3. בקרן פנסיה - 4% תשואה על 30% מהכסף
 4. אין דבר כזה תשואה מובטחת
12/12

מה גורם לגרעון אקטוארי?

 1. בקרן פנסיה - אבדן כושר עבודה ומוות בטרם עת
 2. בביטוח מנהלים – אין גרעון אקטוארי
 3. בקרן פנסיה – אריכות חיים
 4. כל התשובות נכונות