מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אחרון תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת 36 חודשים
מגדל מגדל השתלמות כללי 0.18% 1.46% 10.75%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 0.11%- 0.72% 11.4%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.36% 1.21% 8.84%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 0.1%- 0.64% 10.17%
כלל כלל השתלמות כללי 0.05%- 0.85% 5.65%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.05% 0.38% 15.43%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.13%- 0.85% 10.34%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 0.02% 0.78% 12.42%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.07%- 0.81% 10.64%
הראל הראל השתלמות כללי 0.14% 0.57% 12.15%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.38%- 0.89% 16.61%
ילין ילין לפידות כללי 0.16% 0.75% 13.74%

קרנות פנסיה מסלול כללי

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2017
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 6.82 0.3
2.68% 0.26%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 4.55 0.23
2.68% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה 5.78 0.7
3.12% 0.28%
הראל פנסיה – כללי (גילעד) 6.68 0.55
2.40% 0.25%
כלל פנסיה (ספיר) 7.2 0.25
2.57% 0.26%
מנורה מבטחים כללי 7.06 0.35
2.35% 0.22%
מגדל מקפת אישית – כללי 6.52 0.55
2.59% 0.26%
איילון מיטב פנסיה מקיפה 5.95 0.29
2.64% 0.27%
פסגות פנסיה מקיפה 4.48 0.37
3.69% 0.27%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם הקרן תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה
איילון- קרן י’ 5.58 3.13 5.0
1.42%
הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’ 4.75 3.12 4.71
1.3%
הפניקס- קרן י’ 7.16 5.8 6.96
1.97%
הראל- קרן י’ 6.33 4.87 6.43
1.71%
כלל- קרן י’ 6.71 4.11 5.97
1.67%
מגדל- קרן י’ 7.55% 4.86% 6.44%
1.67%
מנורה- קרן י’ 6.1% 4.01% 5.89%
1.61%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 6.03 1.02 3.65
מנורה מבטחים קרן י החדשה 6.1 1.03 4.03
מגדל 6.18 1.22 2.78
הפניקס 6.68 1.1 3.33
כלל 6.35 1.11 2.88

מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אחרון תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת 36 חודשים
מגדל מגדל השתלמות כללי 0.22% 1.28% 8.96%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 0.02%- 0.81% 8.76%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.29% 0.84% 6.28%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 0.48% 0.74% 7.7%
כלל כלל השתלמות כללי 0.27% 0.9% 7.02%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.48% 0.33% 12.52%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.1% 0.96% 8.96%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 0.06% 0.76% 12.46%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.33% 0.89% 8.3%
הראל הראל השתלמות כללי 0.08% 0.43 9.62%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.86% 1.27% 13.77%
ילין ילין לפידות כללי 0.55% 0.59% 10.91%

קרנות פנסיה מסלול כללי

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2017
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 7.02 0.37
2.68% 0.26%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 3.99 0.23
2.68% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה 5.35 0.23
3.12% 0.28%
הראל פנסיה – כללי (גילעד) 6.2 0.49
2.40% 0.25%
כלל פנסיה (ספיר) 6.83 0.34
2.57% 0.26%
מנורה מבטחים כללי 7.13 0.28
2.35% 0.22%
מגדל מקפת אישית – כללי 4.86 0.47
2.59% 0.26%
איילון מיטב פנסיה מקיפה 5.5 0.44
2.64% 0.27%
פסגות פנסיה מקיפה 4.41 0.47
3.69% 0.27%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם הקרן תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה
איילון- קרן י’ 5.05 2.33 4.71
1.42%
הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’ 3.87 2.24 4.37
1.3%
הפניקס- קרן י’ 6.57 5.03 6.65
1.97%
הראל- קרן י’ 5.79 4.12 6.09
1.71%
כלל- קרן י’ 6.27 3.22 5.61
1.67%
מגדל- קרן י’ 6.83% 3.93% 6.09%
1.5%
מנורה- קרן י’ 5.87% 3.3% 5.6%
1.61%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 5.57 1.02 3.65
מנורה מבטחים קרן י החדשה 5.87 1.03 4.03
מגדל 5.54 1.22 2.78
הפניקס 6.14 1.1 3.33
כלל 6.0 1.11 2.88

מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אחרון תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת 36 חודשים
מגדל מגדל השתלמות כללי 1.09% 1.06% 8.33%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 0.78% 0.83% 9.23%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.73% 0.55% 6.29%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 0.53% 0.26% 7.44%
כלל כלל השתלמות כללי 0.67% 0.63% 7.18%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.51% 0.14%- 12.76%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.8% 0.86% 9.21%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 0.79% 0.7% 12.77%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.89% 0.55% 8.27%
הראל הראל השתלמות כללי 0.74% 0.36% 10.05%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.66% 0.41% 12.37%
ילין ילין לפידות כללי 0.59% 0.03% 10.43%

קרנות פנסיה מסלול כללי

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2017
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 7.26 0.36
2.68% 0.26%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 4.43 0.28
2.68% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה 6.07 0.51
3.12% 0.28%
הראל פנסיה – כללי (גילעד) 7.07 0.46
2.40% 0.25%
כלל פנסיה (ספיר) 7.51 0.4
2.57% 0.26%
מנורה מבטחים כללי 7.45 0.3
2.35% 0.22%
מגדל מקפת אישית – כללי 6.47 0.47
2.59% 0.26%
איילון מיטב פנסיה מקיפה 6.25 0.53
2.64% 0.27%
פסגות פנסיה מקיפה 4.88 0.41
3.69% 0.27%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם הקרן תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה
איילון- קרן י’ 5.4 2.21 4.93
1.42%
הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’ 4.35 2.3 4.59
1.3%
הפניקס- קרן י’ 7.6 5.16 7.06
1.97%
הראל- קרן י’ 6.77 4.28 6.41
1.71%
כלל- קרן י’ 7.14 3.34 5.94
1.67%
מגדל- קרן י’ 7.48% 4.13% 6.66%
1.5%
מנורה- קרן י’ 6.74% 3.46% 5.94%
1.61%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 6.5 1.02 3.65
מנורה מבטחים קרן י החדשה 6.74 1.03 4.03
מגדל 6.23 1.22 2.78
הפניקס 7.06 1.1 3.33
כלל 6.82 1.11 2.88

מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אחרון תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת 12 חודשים
מגדל מגדל השתלמות כללי 0.37%- 0.03%- 5.41%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 0.3%- 0.18% 6.63%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.48%- 0.17%- 5.64%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 0.41%- 0.27%- 5.7%
כלל כלל השתלמות כללי 0.43%- 0.04%- 6.41%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.88%- 0.65%- 4.47%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.06% 0.49%- 6.34%
אקסלנס (התאחדו עם הפניקס) אקסלנס השתלמות כללי 0.24%- 0.09%- 6.34%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.66%- 0.33%- 5.47%
הראל הראל השתלמות כללי 0.38%- 0.6%- 5.95%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.54%- 0.25%- 7.9%
ילין ילין לפידות כללי 0.52%- 0.54%- 4.28%

קרנות פנסיה מסלול כללי

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2017
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 9.09 0.24
2.68% 0.26%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 5.33 0.18
2.68% 0.2%
הפניקס פנסיה מקיפה 6.89 0.42
3.12% 0.28%
הראל פנסיה – כללי (גילעד) 8.37 0.52
2.40% 0.25%
כלל פנסיה (ספיר) 8.37 0.35
2.57% 0.26%
מנורה מבטחים כללי 8.2 0.52%
2.35% 0.22%
מגדל מקפת אישית – כללי 7.3 0.54
2.59% 0.26%
איילון מיטב פנסיה מקיפה 6.78 0.53
2.64% 0.27%
פסגות פנסיה מקיפה 5.83 0.57
3.69% 0.27%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם הקרן תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה
איילון- קרן י’ 6.84 2.68 5.18
1.42%
הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’ 5.37 2.51 4.72
1.3%
הפניקס- קרן י’ 8.45 5.48 7.16
1.97%
הראל- קרן י’ 8.36 4.69 6.69
1.71%
כלל- קרן י’ 8.29 3.81 6.19
1.67%
מגדל- קרן י’ 8.31% 4.26% 6.47%
1.5%
מנורה- קרן י’ 7.72% 3.78% 6.17%
1.61%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 8.06 1.02 3.65
מנורה מבטחים קרן י החדשה 7.72 1.03 4.03
מגדל 7.2 1.22 2.78
הפניקס 7.85 1.1 3.33
כלל 7.91 1.11 2.88

מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אחרון תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות
מגדל מגדל השתלמות כללי 1.04% 5.84% 10.85%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 1.10% 6.09% 11.25%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.87% 5.04% 8.34%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 1.05% 6.14% 11.55%
כלל כלל השתלמות כללי 1.13% 6.1% 10.64%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.85% 7.01% 15.31%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.82% 5.36% 10.33%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 0.91% 5.66% 11.97%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.93% 5.62% 11.51%
הראל הראל השתלמות כללי 0.98% 6.23% 14.71%
הפניקס הפניקס השתלמות כללי 0.89% 6.23% 14.71%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 1.2% 8.4% 16.05%
ילין ילין לפידות כללי 0.86% 5.12% 14.39%

קרנות פנסיה

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2016
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 9.96 0.24
3.27% 0.31%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 5.6 0.16
3.35% 0.27%
הפניקס פנסיה מקיפה 8.09 0.05
3.50% 0.30%
הראל פנסיה – כללי 9.3 0.48
2.59% 0.26%
כלל פנסיה 9.2 0.27
2.79% 0.26%
מנורה מבטחים – כללי 8.26 0.38%
2.75% 0.24%
מגדל מקפת אישית – כללי 8.04 0.52
2.95% 0.29%
מיטב דש פנסיה מקיפה 6.96 0.82
1.83% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה 5.87 0.74
4.19% 0.28%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה
איילון- קרן י’ 6.95 2.75 5.37
1.02%
הכשרה חברה לביטח בע”מ-קרן י’ 6.43 2.96 4.78
0.96%
הפניקס- קרן י’ 9.5 5.7 9.46
1.45%
הראל- קרן י’ 9.32 5.00 6.9
1.23%
כלל- קרן י’ 8.96 4.12 6.56
0.92%
מגדל- קרן י’ 8.62 4.47 6.66
1.19%
מנורה- קרן י’ 7.94% 3.87% 6.45%
1.10%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 9.04 1.06 3.96
מנורה מבטחים קרן י החדשה 7.94 1.04 4.11
מגדל 8.04 1.2 2.89
כלל 8.63 1.12 3.09

ועכשיו לכבוד הפסח – כמה נקיונות שאפשר לעשות

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

נקיון לפסח בביטוח – הר הביטוח

בקרוב יעלה לאוויר אתר “הר הביטוח” – פלטפורמה של משרד האוצר למציאת כל הפוליסות הקיימות של הלקוח.
מי מכם שניסה בעבר למצוא את תמונת המצב המלאה של הביטוח שלו, יודע איזה עבודה קשה זו. צריך למצוא את פירוטי התשלומים, להכנס לאתרי חברות הביטוח, להוריד את הפוליסות ולהבין מה בעצם יש ועל מה משלמים.

אתר הר הביטוח אמור לתת לנו את כל זה בלחיצת כפתור. האתר הוא ממשיך של אתר הר הכסף (למציאת חשבונות בנק אבודים), ובעיקר של המסלקה הפנסיונית, שהביאה למהפך אמיתי ביכולת שלנו להבין מה יש לנו מבחינת המוצרים הפנסיונים.

בעצם, בפעם הראשונה, יאפשר הר הביטוח לכל מבוטח לצפות בכל מוצרי הביטוח שברשותו באופן ידידותי ופשוט.

וזה חשוב מאוד!

על פי נתוני משרד האוצר עולה שהציבור מחזיק היום כ-30 מיליון מוצרי ביטוח (ממוצע של 4 מוצרים לאדם – כולל ילדים ותינוקות…), שכוללים ביטוחי רכב, דירה, בריאות וחיים. על הביטוחים הללו שילם הציבור בשנת 2015 כ-63 מיליארד ש”ח. כל עוד מדובר בצורך אמיתי, ניחא, אבל ההערכות הן שאלפי לקוחות מחזיקים היום בביטוחים לא רלוונטיים עבורם, ועשרות אלפי לקוחות נוספים משלמים ביטוחי כפל, כלומר – תשלומים כפולים שמכסים את אותו האירוע, מבלי יכולת לקבל פיצויים כפולים במידה והאירוע אכן מתרחש.

חלק מהמבוטחים אפילו מחזיקים פוליסות זהות לחלוטין במספר חברות שונות, ואצל מספר סוכני ביטוח שונים, מבלי יכולת אמיתית לקבל תמונה ברורה של הביטוחים שיש להם וכמה הם משלמים עליהם.

הבעיה ניכרת בעיקר בביטוחי החיים, המשכנתא, הבריאות ואובדן כושר העבודה, וההערכות בענף מדברות על מיליוני שקלים רבים שהציבור משלם ללא הצדקה כלכלית ולעתים קרובות אפילו בלי להיות מודע לכך.

כמובן שהר הביטוח צפוי לעזור לכולנו, על ידי יצירת שקיפות ושיפור התחרות בענף הביטוח, אבל ישנן שתי בעיות. הראשונה היא – בעיית ההבנה. לא כל אחד יכול להבין מה בדיוק יש לו, ומה הוא צריך, או לא צריך. בעצם, זה כמו לעשות בדיקות הדמיה – אפשר לקבל את תוצאות הבדיקה, אבל בלי רופא מפענח, יש יותר סכנה שנעשה טעויות.

הבעיה השניה, היא שישנה עוד אוכלוסיה שיכולה להרוויח ממנו, והיא אוכלוסיית סוכני הביטוח, שכבר פתחו בחלקם בפעילות שיווק נרחבת לעשיית “סדר בתיק הביטוח”. באמצעות הר הביטוח , יוכלו סוכנים לקבל בלחיצת כפתור תמונת מוצרים על לקוח, ובחלק מהמקרים המקרים זה יכול להביא למצב ש-“הסדר” יביא אתכם לרכוש עוד ביטוח מעבר למה שהיה לכם קודם.

אז מה עושים?

את המידע שלכם שומרים לעצמכם!
אל תתנו את כל המידע שלכם בחינם למישהו.
סדר אמיתי עולה כסף. אם לא שילמתם למישהו שיעבוד בעבורכם, תחשדו. את הכסף הוא יהיה חייב לקבל במקום אחר.

טיפ פרקטי #1: במקרה שקיבלתם שיחת טלפון שמבטיחה לכם ייעוץ ביטוחי, תשאלו כמה זה עולה. אם זה ללא עלות – תחשדו.

טיפ פרקטי #2: אם יציאתו של הר הביטוח, תכנסו ותמצאו את רשימת הביטוחים שלכם. לאחר מכן בצעו הרשמה לכל אחד מאתרי החברות בהם יש לכם ביטוח על מנת להבין על מה אתם משלמים.

נקיון פסח בחשבון הבנק – תעודת הזהות הבנקאית

עכשיו מתחילות להגיע בדואר מעטפות (או הודעות באתר הבנק) לגבי תעודת הזהות הבנקאית. תעודת הזהות הבנק היא הכלי שבאמצעותו מקווה הפיקוח על הבנקים להגדיל את התחרות. בעצם, זו ההזדמנות שלנו לקבל במסמך אחד מסודר את כל היתרות שלנו, מסגרת האשראי, ההלוואות, כרטיסי האשראי העמלות, ומידע רב נוסף.

כאמור, המפקח על הבנקים מקווה שבאמצעות מסמך חדש זה נוכל להבין מה יש לנו ועל מה אנחנו משלמים. ולכן, נוכל להתמקח על התנאים שאותם אנחנו מקבלים בבנק.

אבל הבעיה היא שאנשים מקבלים בדואר מספר רב של עמודים ובהם טבלאות ומספרים, המופיעים בצורה לא ידידותית, ובסופו של יום, רוב האנשים לא מודעים למסמך, או לא מבינים כיצד לקרוא אותו. בשורות הבאות, נסביר בקצרה מה חשוב לנו במידע, ומהו המידע הפרקטי שניתן ללמוד ממנו.

לכל אחד חשוב משהו אחר. יש כאלו שמתרכזים בנתוני האשראי, או נתוני הפיקדונות. יש כאלו שרוצים לדעת בכמה “מינוס” היו השנה, או כמה שילמו בעלויות הריבית. ויש כאלו שרוצים לדעת שהם לא משלמים עמלות רבות. ננסה להתמקד בטיפים פרקטיים מרכזים על פי סעיפים:

פרק א: פרטי החשבון:
האם יש סעיף היוותרות בחיים בחשבון משותף. סעיף היוותרות בחיים אומר כי בפטירת אחד מבעלי החשבון, יהיה בעל החשבון הנותר בחיים זכאי להמשיך לעשות פעולות שוטפות בחשבון האמור. יש לשים לב שזה לא אומר כי במקרה מוות יוכל בעל החשבון שנותר בחיים “לרוקן” את החשבון מכל נכסים, דבר הדורש צוואה או צו ירושה.

טיפ פרקטי #3: שימו לב האם אתם צריכים סעיף היוותרות בחיים. אם כן, צרו קשר עם הסניף שלכם.

פרק ג: אשראי:
תבחנו מהי מסגרת האשראי בחשבון שלכם ובחנו את עלותה. בצד שמאל מופיע כמה ניצלתם מתוך המסגרת, וכמה זה עלה לכם בשקלים.
המטרה היא כמובן שיופיע שם 0. אם לא, תיבחנו האם בכלל אתם צריכים מסגרת אשראי. ואם יש לכם מסגרת אשראי לא מנוצלת סגרו אותה. חבל על העמלות המיותרות שאתם משלמים

טיפ פרקטי #4: אם יש לכם מסגרת אשראי, אך אינכם מנצלים אותה בפועל – אתם עדיין משלמים עשרות שקלים על הקצאת מסגרת האשראי. בטלו את המסגרת.

טיפ פרקטי #5: אם יש לכם מסגרת אשראי, והריבית בה גבוהה. תתמקחו. נזכיר לכם כי מסגרת האשראי הינה אחת ההלוואות היקרות ביותר.

פרק ו: עמלות:
בסעיף הזה מופיעות כל עמלות הבנק אותם שילמתם בפועל במחצית הראשונה והשניה של השנה. העמלות מחולקות על פי נושאים – עובר ושב, כרטיסי אשראי, עמלות קניה מכירה ועוד. ראשית הסתכלו בשורה התחתונה ” סה”כ לתקופה”. האם הסכום נראה לכם הגיוני? האם הגיוני לשלם סכום כזה בעמלות.
לאחר מכן, תתחילו להבין את פירוט העמלות. תבחנו את עמלות עובר ושב שלכם, האם עדיף לכם לעבור למסלול עמלות? בחנו את כל שאר העמלות והתמקחו.

טיפ פרקטי #6: השתמשו בסיכום עמלות העו”ש על מנת לדעת האם כדאי לכם לעבור למסלול עמלות.

טיפ פרקטי #7: בחנו את כל העמלות שלכם. נראה לכם הגיוני? תעברו עם טוש זוהר וסמנו עמלות שנראות לכם גבוהות.

משהו לא ברור לכם? אתם מוזמנים להגיע לקורס “פרקטי- התנהלות מול בנקים”

נקיון פסח בעלויות הביטוח בקופת הגמל

לא רבים יודעים אבל גם בקופות גמל יש לפעמים ביטוחים.

בעבר היה נהוג שבקופת הגמל קיים כיסוי לביטוח חיים, סיעודי, נכות מתאונה וכו’. עלות ביטוח זו, שולמה מהחסכון שלכם בקופת הגמל.

עכשיו, כאשר מגיעים הדוחות השנתיים מקופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, זו הזדמנות מעולה לבחון האם יש לכם ביטוח שכזה.

חפשו בדוח קופת הגמל את הסעיף המפרט תשלומים צפויים מקופת הגמל. תראו האם יש שם ביטוח חיים. לאחר מכן, חפשו את עלות הביטוח בדוח – תחת סעיף תנועות בקרן, ותיבחנו את עלותו ביחס לכיסוי.

התייעצו עם בעל מקצוע, ותפעלו בהתאם. הליך קצר שיכול להיות לכם שווה עשרות ומאות שקלים בחודש.

טיפ פרקטי #8: בחנו את הכיסויים הביטוחיים שלכם בקופת הגמל, אם ישנם.

והחודש – מה עושים במקרה אסון?

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

אסונות קורים. וברור שאף אחד לא מתכנן אותם. כולם חושבים ש”לי זה לא יקרה”, אבל אם כולם היה בני אלמוות, אף אחד לא היה דואג ועושה ביטוחי חיים, ביטוחי מחלות קשות, סיעוד, נכות ואחרים. לא, זו לא כתבה על הצורך בביטוח, זו כתבה על מספרים צעדים פשוטים ופרקטיים שיאפשרו לחשובים שלכם להסתדר באופן בסיסי במקרה אסון.

טיפ פרקטי 1#: יש לכם חשבון משותף? תוודאו שיש לכם סעיף אריכות ימים:

סעיף אריכות ימים הוא סעיף בהסכם פתיחת החשבון, בו נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים, השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף הזה מאפשר לבנק למנוע את הקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע רק פעילות שגרתית. יש לציין שיש מעט אפור ביישום הסעיף. הרי סעיף אריכות ימים אינו מחליף צוואה או צו ירושה, כך שלשותף אין יכולת לרוקן את החשבון מנכסיו, לפעול בניירות ערך וכו. המטרה הברורה היא לאפשר לחשבון להתקיים. במצב של חשבון משותף בין בני זוג, פעמים רבות משמש החשבון כחשבון משכורת ממנו משולמים תשלומים שוטפים, הוראות קבע ועוד. במקרה מוות, כאשר אין סעיף אריכות ימים, יהיה קושי אמיתי לבן הזוג שנשאר בחיים להמשיך ולבצע פעולות בסיסיות ללא צו ירושה או צוואה. העדר הסעיף כאמור, יוצר קושי אמיתי לבן הזוג לפעול בחשבון.

טיפ פרקטי 2#: איך נדע אם יש לנו סעיף אריכות ימים? בטיפים לגבי תעודת הזהות הבנקאית הסברנו כיצד ניתן לדעת זאת. אם אתם לא בטוחים – פשוט פנו לסניף הבנק שלכם.

עשיתם ביטוח חיים? מי המוטבים?

המוטבים אותם הגדרנו בעבר הינם חזקים מכל צוואה שניסחנו מאוחר יותר. אבל אין זו הכוונה. מבוטחים רבים עושים ביטוח חיים על מנת לאפשר למשפחה לא להפגע כלכלית במקרה אסון. ביטוח החיים יכול להיות חלק מביטוח המנהלים, ביטוח קולקטיב, או ביטוח שנרכש בנפרד. לעיתים מעצלות, חוסר תשומת לב של המבוטח או הסוכן, או באופן מודע -המבוטח בכלל לא מציין מיהם המוטבים. במקרה כזה, כספי הפיצוי ילכו לרוב על פי צוואה או צו ירושה, דבר שיכול לקחת זמן רב, בדיוק בתקופה בה המשפחה נזקקת לכספי ביטוח החיים.

טיפ פרקטי 3#: לכל חברת ביטוח ובית השקעות יש טפסי מינוי מוטבים, או אפשרות לעשות זאת באופן דיגיטלי. לא יודעים המוטבים שלכם, בקשו מסוכן הביטוח טופס והגדירו אותם באופן מסודר.

אתם בכלל יודעים מה יש לכם? אם לא – איך מי שנשאר יידע?

טיפ פשוט מאוד. שבו ערב אחד ותעשו רשימה של מה יש לכם ואצל מי זה מטופל. למשל – ביטוח החיים מטופל על ידי חברת הביטוח כלל, על ידי הסוכן משה. ביטוח המנהלים נמצא בחברת מנורה. יש תיק מיועץ בסניף הבנק וכו.
במקרה אסון, זה יחסוך חלק גדול מהטרחה למצוא בכלל מה יש.

טיפ פרקטי 4#: עשו רשימה של הנכסים והביטוחים שלכם למקרה אסון. תנו לבן הזוג לשמור עליה.

4 דברים שחשוב לעשות בסיום עבודה

שוק התעסוקה הנוכחי שונה משוק התעסוקה מזה שהיה פה לפני שנים רבות. ניתן לאמר באופן כללי ששני דורות לאחור החשש המרכזי של העובד היה מפיטורין, דבר שהביא שיטות העסקה שכוללות קביעות, וועדי עובדים חזקים. כיום, על פי מחקרים רבים, משך הזמן הממוצע שעובד נמצא באותה עבודה הוא כ- 4 עד 5 שנים. וככל שהעובד צעיר יותר ככה משך הזמן הממוצע שהוא מחזיק באותה המשרה, מתקצר עוד יותר.

לטובת אלו שמסיימים עבודה (מרצונם או שלא), בחרנו לתת ארבעה דברים שצריך לעשות בסיום עבודה:

 1. לוודא שיש ריסק זמני בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים:
  ריסק זמני הוא המונח המקצועי לתקופה בה אנחנו לא עובדים ולא מפקידים למוצרים הפנסיונים שלנו. אם אין הפקדות, הרי שגם ביטוח החיים/קצבת השארים, או קצבת הנכות/כיסוי לאובדן כושר עבודה אינם מתקיימים. עובדים רבים נוטים לזלזל בתקופה שבין עבודות שיכולה להיות גם ארוכה.
  חשוב לדעת: הכיסוי הביטוח אינו נפסק באופן מיידי בסיום העבודה. חברות הביטוח והפנסיה מתחילות בשליחת מכתבים לגבי אי הפקדות ואובדן הכיסוי הביטוחי.ולכן, יש שלושה חודשים להסדיר הפקדות אצל המעסיק החדש, או באופן עצמאי. להבדיל, ניתן לבקש מקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים לרכוש כיסוי זמני (ריסק זמני) שישמור על הזכויות והכיסוי הביטוחי שלנו לתקופה של בין עבודות.

  טיפ פרקטי 5#: בין עבודות חשוב לעשות “ריסק זמני”
 2. לבקש מהמעסיק מכתב שחרור של כל ההפקדות הפנסיוניות:
  על מנת שהכספים יהיו בשליטתנו, אנו צריכים לבקש מהמעסיק שחרור של כל הכספים הפנסיוניים שלנו. ברוב החברות המסודרות, התהליך הוא מובן מאליו, אך אם לא- מכתב שכזה שמופנה לקרן הפנסיה, חברת הביטוח או קרן ההשתלמות הינו חשוב מאוד.
 3. לוודא שקיבלנו טופס 161 למס ההכנסה:

  טופס 161 הינו טופס רשמי של המעסיק, שם הטופס -הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, וכשמו כן הוא- מועבר לעובד בסיום עבודתו. כמו ההערות שלנו בסעיפים הקודמים, למרות שהתהליך נראה מובן מאליו, במקרים רבים הטפסים האלו לא ממולאים נכון, או מתעכבים – ואז מי שנפגע זה העובד.
  הטופס הזה מסביר על סיום יחסי עובד. בטופס, מסביר המעביד מה הוותק של העובד, מהן זכויות הפיצויים שלו וכמה הופרש בעבורו. את הטופס המקורי צריך להעביר לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים של העובד.
 4. למלא טופס 161 א
  אחרי שקיבלנו את טופס 161, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים לעשות עם הפיצויים. האם נרצה למשוך אותם (עדיף שלא), להשאיר אותם לקצבת הפנסיה (רצף קצבה), או להחיל עליהם רצף פיצויים (הסבר מורכב יותר, אבל משמעותו היא שאנחנו משאירים לעצמנו את הזכות למשוך פיצויים מאוחר יותר). לכל אחת מהבחירות האלו יש שיקולי מס, ולכן אנחנו צריכים לעבור דרך פקיד שומה – שם נמלא טופס 161א המסביר מה נרצה לעשות עם כספי הפיצויים שלנו. בעקבות הצורך שלנו, מס הכנסה יחשב את שיקולי המס וידווח לקרנות השונות מה לעשות עם כספי הפיצויים שלנו.

טיפ פרקטי 6#: אם לא תעשו טופס 161א דרך פקיד השומה, הדבר עלול לייצר לכם קושי בהגשת דוח שנתי, תיאומי מס, ובניצול פטור על פיצויים בעתיד

מעבר מקום עבודה יכול להיות מרגש, ולמרות שרבים אינם מכירים, לכל אחד מהסעיפים הכתובים למעלה יכולה להיות השפעה גדולה על המיסוי שלנו בעתיד. גם אם נתעלם ולא נעשה דבר, תהיה לכך משמעות אדירה.

מה הכסף שלכם עשה החודש

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה חיסכון. אז.. מה הכסף שלכם עשה החודש?

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש ספטמבר תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות
מגדל מגדל השתלמות כללי 0.22% 4.75% 9.13%
מנורה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי 0.47% 4.93% 10.31%
הלמן אלדובי הלמן אלדובי השתלמות 0.37% 4.13% 7.51%
אי.בי.אי אי.בי.אי השתלמות כללי 0.25% 5.04% 10.74%
כלל כלל השתלמות כללי 0.40% 4.91% 9.15%
אנליסט אנליסט קרנות השתלמות כללי 0.54% 4.11% 13.34%
מיטב דש מיטב דש כללי 0.06% 4.50% 9.41%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 0.54% 4.71% 11.10%
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 0.26% 4.64% 10.35%
הראל הראל השתלמות כללי 0.55% 5.36% 11.96%
הפניקס הפניקס השתלמות כללי 0.54% 5.29% 13.41%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.35% 7.12% 14.37%
ילין ילין לפידות כללי 0.29% 4.22% 14.33%

קרנות פנסיה

שם תשואה 12 חודשים אחרונים עודף / גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2016
הפקדות צבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 9.37 0.16%
3.27% 0.31%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 4.83 0.01%-
3.35% 0.27%
הפניקס פנסיה מקיפה 6.98 0.59%-
3.50% 0.30%
הראל  פנסיה – כללי 7.99 0.14%-
2.59% 0.26%
כלל פנסיה 6.13 0.14%-
2.79% 0.26%
מנורה מבטחים – כללי 7.79 0.29%-
2.75% 0.24%
מגדל מקפת אישית – כללי 7.11 0.24%-
2.95% 0.29%
מיטב דש פנסיה מקיפה 5.73 0.4%
1.83% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה 4.24 0.54%
4.19% 0.28%

ביטוח מנהלים ישן- משתתפות ברווחים

שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים שנתית ממוצעת 3 שנים שנתית ממוצעת 5 שנים
דמי ניהול
צבירה הפקדות
איילון- קרן י’ 5.69% 2.63% 5.81%
1.02%
הכשרה חברה לביטח בע”מ-קרן י’ 4.85% 2.71% 5.39%
0.96%
הפניקס- קרן י’ 7.87% 5.42% 8.38%
1.45%
הראל- קרן י’ 7.07% 4.83% 7.87%
1.23%
כלל- קרן י’ 6.91% 4.01% 7.70%
0.92%
מגדל- קרן י’ 6.72% 4.37% 7.71%
1.19%
מנורה- קרן י’ 6.81% 3.69% 7.03%
1.10%

ביטוח מנהלים חדש ופוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים ממוצע דמי ניהול מצבירה ממוצע דמי ניהול מההפקדה
הראל מסלול כללי 7.56% 1.06% 3.96%
מנורה מבטחים 7.03% 1.04% 4.11%
מגדל 6.86% 1.2% 2.89%
כלל 7.01% 1.12% 3.09%

העיקר הבריאות

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

ניוזלטר פרקטי. רק מה שחשוב לכסף שלך.
והפעם – העיקר הבריאות

פצצת הסיעוד חוזרת לתקתק

פצצת הסיעוד מתקתקת כבר כמה שנים. התקדמות הרפואה הפכה את תוחלת החיים לארוכה יותר, גם אם זה במחיר של אוכלוסיה מבוגרת שנזקקת לשירותי סיעוד יקרים וארוכים יותר. בצורך הזה נמצא משולש של חברות הביטוח, ביטוח לאומי והמבוטחים.

כל כמה חודשים מזדעזעת המדייה החברתית מסיפור של חברת ביטוח שלא מוכנה לשלם את קצבת הסיעוד לקשישה או קשיש עקב איזה שורה בפוליסה. ובעקבות כל מהומה כזאת המפקחת על הביטוח מוסיפה עוד מגבלות על חברות הביטוח.

המגבלה המשמעותית האחרונה היתה ההגדרה של מהי “אי שליטה על סוגרים”, בעקבות ההגדרה של משרד האוצר הובהר כי קשיש שאינו נייד, ואינו יכול להגיע בזמן לעשות את צרכיו יוגדר ככזה שאינו שולט על סוגריו. בעקבות ההבהרה הזאת מיהרו רוב חברות הביטוח להקשיח את תנאי פוליסות הסיעוד ולהקשות על ההגדרה של “מיהו סיעודי”.

טיפ פרקטי 1#: בידקו מהי הגדרת הסיעוד בפוליסה שלכם. מבחני הסיעוד נקראים ADL – כמה “כשלונות” נדרשים על מנת להחשב סיעודי?
עכשיו עולה הנושא שוב לכותרות כאשר בפברואר הוציאה המפקחת על הביטוח הנחיות חדשות המקשות על חברות הביטוח לדחות תביעות סיעוד, כגון שימוש בחוקרים פרטיים סמויים, נימוק של מצב רפואי קודם שלא נשאלה לגביו שאלה וכו. כנראה שגם פה לא ישארו חברות הביטוח אדישות ויעלו את מחירי הביטוח (פרמיות) בקרוב. כפי הנראה – חודש מאי יהיה החודש האחרון למחירים הישנים.

ומסביב לכל זה, ישנה עננה בדמות ביטול פוליסות הסיעוד הקולקטיביות. פוליסת קולקטיב, הינה פוליסה שמאחדת אנשים בגוף מסוים כגון ארגון, ועד, מקום עבודה ומעניקה להם פוליסה קצובה בזמן במחיר זול יחסית. כבר ב- 2012 התייחסו באוצר לבעיה של פוליסות הסיעוד הקולקטיב וביקשו להפסיק את המכירה שלהן. הבעיה היא שבגלל שהפוליסה קצובה בזמן, עלולה חברת הביטוח פשוט לא לחדש אותה, או לחדש אותה במחירים יקרים. וכך, מבוטח ששילם תקופה מסויימת לביטוח סיעודי, יכול פשוט למצוא את עצמו בלי ביטוח למרות ששילם.

ומסביב לכל זה, ישנה עננה בדמות ביטול פוליסות הסיעוד הקולקטיביות. פוליסת קולקטיב, הינה פוליסה שמאחדת אנשים בגוף מסוים כגון ארגון, ועד, מקום עבודה ומעניקה להם פוליסה קצובה בזמן במחיר זול יחסית. כבר ב- 2012 התייחסו באוצר לבעיה של פוליסות הסיעוד הקולקטיב וביקשו להפסיק את המכירה שלהן. הבעיה היא שבגלל שהפוליסה קצובה בזמן, עלולה חברת הביטוח פשוט לא לחדש אותה, או לחדש אותה במחירים יקרים. וכך, מבוטח ששילם תקופה מסויימת לביטוח סיעודי, יכול פשוט למצוא את עצמו בלי ביטוח למרות ששילם.

ומאז, בכל שנה, “עומדות להסתיים” פוליסות הסיעוד הקולקטיביות, וכל שנה איום בשביתה כללית במשק בגלל זה דוחה את זה בעוד שנה.

השילוב של כל הגורמים האלה הופך שוב את הביטוח הסיעודי לפצצה, כאשר החברות מאיימות להעלות מחירים, משרד האוצר מקשיח תנאים, והמבוטחים נשארים מבולבלים.

מה עושים? מה שיש ישן ובפרמיה קבועה הוא כפי הנראה זול וטוב. מה שיש בפרמיה משתנה, דורש בירור, ואם אין, בודקים אם כדאי.

טיפ פרקטי 2#: בידקו האם דמי הביטוח שלכם הם בפרמיה קבועה או משתנה – זו מופיעה בדוחות שקיבלתם לאחרונה

טיפ פרקטי 3#: אם יש לכם פוליסה ישנה (בטח כזו שקניתם לפני 2016), בפרמיה קבועה, ייתכן והיא קלה יותר בהגדרת הסיעוד ובמחירים נמוכים יותר. תקפידו לא לבטל

טיפ פרקטי 4#: הרבה אנשים רוכשים סיעוד יותר ממה שצריך. חשבו כמה פיצוי יש לכם לחמש השנים הראשונות. וכמה לאלו שאחרילבטל

מושלם ומושלם יותר

בקורסי הביטוח שלנו, שואלים אותנו לפעמים מה ההבדל בין ביטוח מושלם קופות חולים, לבין הביטוח ה”סופר” מושלם. ולאור שאלה ספציפית שקיבלנו מלקוח, הרמנו את הכפפה, ולטובת כולם, ננסה לעשות בזה מעט סדר.

קודם, קצת רקע: כל קופת חולים מספקת למבוטחיה שירותים רפואיים בסיסיים (סל השירותים הבסיסי מחוק) וכן תוכניות הכוללות שירותי בריאות נוספים (שב”ן). למרות שבסלנג שירותים אלו נקראים “ביטוח משלים”, התוכניות האלו אינן תוכנית ביטוח. אין בהם חיתום רפואי (זאת אומרת – קבלה ותשלום על פי הצהרת בריאות למשל), והקופות מחוייבות לקבל כל מי שחפץ. התשלום הינו אחיד, ונקבע על פי גיל. לרוב, כוללות תוכניות השב”ן השתתפות עצמית על ידי המבוטח, ו/או תקופת המתנה כל שהיא.

כל קופה חופשית לבחור איזה שירותי בריאות נוספים יוצעו למבוטחים בתוכנית השב”ן שלה – בתנאי שהשירותים אינם כלולים בסל השירותים הבסיסי. ולכן, קיימים הבדלים בתוכניות השב”ן המוצעות על-ידי הקופות השונות. תכניות שב”ן כוללות, בין היתר, את השירותים הרפואיים הבאים: תרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות – על פי רשימה, רפואת שיניים, ייעוצים, רפואה משלימה. ועוד.

אבל מעל תוכניות השב”ן, מציעות קופות החולים שבנ”ן (בציניות: שירותי בריאות נוספים נוספים) אלו מוכרים בתור כללית פלטינום, מכבי מגן זהב, מאוחדת שיא ולאומית זהב. מה ההבדל בין הביטוחים?

אין תשובה ברורה. ישנם סעיפים בהם הכיסוי הוא זהה או כמעט זהה, וההבדל הינו בשקלים, וישנם סעיפים בהם ההבדל מהותי יותר. מכיוון שכל קופה יכולה להציע שירותים כרצונה, הרי שקשה לפרט פה את ההבדלים, אך ניתן מספר דוגמאות: יש להדגיש כי אין לראות בדוגמאות האלו מדגם מייצג או המלצה:

לאומית:

חוות דעת שניה: החזר עד 670 ₪ ולא 609 בתוכנית הזהב.

בדיקת מי שפיר: השתתפות עצמית של 609 ₪ במכון הסדר, ללא עלות בתוכנית הזהב

קופת חולים לאומית משווה בתקנון שלה את הכיסויים בין הביטוחים. למידע מלא ניתן ללחוץ על הקישור
הבא

כללית:

קופת חולים כללית, מאפשרת להשוות בין הכיסויים דרך הלינק המצורף

טיפולי שיניים: במושלם 25% הנחה ברשת כללית סמייל, בפלטינום בין 50-70%.
התייעצות עם רופא מומחה: זהה

מכבי:

קופת חולים מכבי מאפשרת השוואה בין הכיסויים
בלינק המצורף.
אך יש לציין שזו בעיקר השוואה שיווקית המציגה את יתרונות הביטוח המקיף יותר.

כיסוי הריון ולידה: מכבי זהב: ללא, מכבי שלי- עד 2008 ₪

מאוחדת :

התייעצות עם מומחה: החזר של עד 594 במאוחדת שיא, ועד 649 בעדיף.

טיפ פרקטי 5#: הכנסו לקישורים המצורפים ובחנו את ההבדלים בביטוח השב”ן שלכם

האם להצטרף לתוכניות היקרות יותר, או להבדיל-לבטל אותן ולחזור לכיסוי השב”ן הרגיל?

כמובן שההחלטה היא אישית ופיננסית. כל אחד צריך לבחור עלך פי השירותים להם הוא נדרש וחושב שיידרש. לפני ההחלטה, כדאי לשים לב לכמה פרטים:

    1. משרד הבריאות מציג מחשבון בו המאפשר להשוות כיסויים בין החברות ורמות הביטוח השונות (שני סוגי השב”ן). זהו אינו מחשבון מפורט, אך הוא בהחלט יכול לסייע. הכנסו ללינק המצורף ובדקו את הביטוח המשלים שלכם.

טיפ פרקטי 6#: הכנסו ללינק של משרד הבריאות והשוו את כיסויי השב”ן לפוליסה הפרטית – המנעו מכפל! איננו אוהבים לשלם סתם!

    2. האם הכיסוי בכלל רלוונטי לכם? בחלק מקופות החולים, ההבדלים המשמעותיים הוא בפרק ההריון. זה בכלל רלוונטי לכם? בכללית למשל, ישנה עדיפות לטיפולי שיניים בביטוח הפלטינום. האם זה רלוונטי לגביכם? לעיתים גם במסגרת הטיפולים התפתחותיים, יפיקו הורים לילדים תועלת רבה מביטוח היקר יותר. בדקו את הכיסויים בהתאם לצורך שלכם

    3. בסופו של דבר זו החלטה כלכלית. האם העלויות אותן יכולות הפוליסות המשודרגות של קופות החולים לחסוך לכם, עולות בכלל על תשלומי הפרמיות הצפויים?

    4. ועוד לא דיברנו על ההשוואה לביטוח הבריאות הפרטי

קל מאוד לקנות ביטוח, אבל לא תמיד יודעים מה רוכשים. אם כבר רכשתם, השתמשו בכלים המצורפים על מנת לבדוק את הצורך והעלות.

מה הכסף שלכם עשה בחודש אוגוסט?

בחר תחום פיננסי ובחן את עצמך!

פנסיה

ביטוחים

משכנתא

התנהלות פיננסית

קרנות השתלמות

יצרן שם הקרן תשואה חודש אוגוסט תשואה מתחילת השנה תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות
מגדל מגדל השתלמות כללי 1.23%- 4.29% 10.56%
כלל כלל השתלמות כללי 1.30% 4.21% 10.66%
מיטב דש מיטב דש כללי 1.12% 4.50% 13.10%
אקסלנס אקסלנס השתלמות כללי 1.30% 3.97% 10.166
פסגות פסגות שיא השתלמות כללי 1.15% 4.13% 13.14%
הראל הראל השתלמות כללי 1.17% 4.50% 13.10%
הפניקס הפניקס השתלמות כללי 1.21% 4.52% 15.47%
אלטשולר שחם אלטשולר שחם השתלמות כללי 1.47% 5.00% 15.00%
מנורה מבטחים מנורה מבטחים השתלמות כללי 1.00% 3.14% 10.8%
ילין ילין לפידות כללי 0.97% 3.44% 16.16%

קרנות פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

שם מצטברת לתקופה 8/16-7/17 עודף גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2016
הפקדות נכסים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 10.08%% 0.09%
3.27% 0.31%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 5.72% 0.01%
3.35% 0.27%
הפניקס פנסיה מקיפה 7.16% 0.57%-
3.50% 0.30%
הראל פנסיה לילידי שנות ה-80 7.62% 0.23%-
2.59% 0.26%
כלל פנסיה 6.15% 0.35%-
2.79% 0.26%
מבטחים החדשה לפרישה 2040 7.39% 0.40%-
2.75% 0.24%
מגדל מקפת אישית 5.33% 0.53%-
2.95% 0.29%
מיטב דש פנסיה מקיפה 7.15% 0.30%
1.83% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה 6.11% 0.54%
4.19% 0.28%

קרנות פנסיה מסלול לבני 50-60

שם מצטברת לתקופה 8/16-7/17 עודף גירעון אקטוארי
שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2016
הפקדות נכסים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 8.41%% 0.09%
3.27% 0.31%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 4.37% 0.01%-
3.35% 0.27%
הפניקס פנסיה מקיפה 6.38% 0.57%-
3.50% 0.30%
הראל פנסיה 7.3% 0.23%-
2.59% 0.26%
כלל פנסיה 5.03% 0.35%-
2.79% 0.26%
מבטחים החדשה 6.37% 0.40%-
2.75% 0.24%
מגדל מקפת אישית 4.30% 0.53%-
2.95% 0.29%
מיטב דש פנסיה מקיפה 5.17% 0.30%
1.83% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה 3.41% 0.54%
4.19% 0.28%

ביטוח מנהלים ישן

שם הקרן מצטברת לתקופה 8/16-7/17 שנתית 3 שנים ממוצעת שנתית 5 שנים ממוצעת
דמי ניהול
נכסים הפקדות
איילון- קרן י’ 4.70% 3.34% 5.96%
1.07% 6.93%
הכשרה חברה לביטח בע”מ-קרן י’ 4.51% 3.34% 5.45
0.83% 4.12%
הפניקס- קרן י’ 7.52% 5.97% 8.38%
1.45%
הראל קרן י’ 6.88% 5.20% 7.45%
1.00%
כלל קרן י’ 6.36% 4.53% 7.46%
0.92%
מגדל קרן י’ 6.81% 4.82% 7.18%
1.19%
מנוקה קרן י’ 5.45% 4.38% 7.23%
1.04% 4.11%
מיטב דש פנסיה מקיפה 5.17% 0.30%
1.83% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה 3.41% 0.54%
4.19% 0.28%

ביטוח מנהלים חדש +פוליסות חסכון

יצרן תשואת 12 חודשים אחרונים %( סוף יולי 17) דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
הראל 6.51% 3.96% 1.06%
מנורה מבטחים 5.45% 4.11% 1.04%
מגדל 5.84% 2.89% 1.2%
כלל 5.57% 3.09% 1.12%
מן העיתונות

היזם שמלחיץ את הבנקים וחברות הביטוח בישראל.

איך ניסוי חברתי פשוט (אך מדהים) בבנק גדול במרכז הארץ יכול ללמד אותך איך לחסוך מעל 200,000 ש"ח לאורך חיי המשכנתא? מהי השיטה שמלמדים טובי המרצים בישראל מעל 7,500 לקוחות מרוצים בחצי ש...

ניוזלטר חודשי

מה הכסף שלכם עשה החודש

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה […]

ניוזלטר חודשי

מה הכסף שלכם עשה החודש

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה […]

פנסיה

5 טיפים ששווים לכם המון כסף מול קרנות הפנסיה והבנקים

חברות הפנסיה והביטוחים רוצות שנרגיש שהן פועלות עבורנו. בפועל – יש להן אינטרסים משלהן, אותם אפשר לסכם בלהרוויח על הגב שלנו. כדי שלא תיפלו גם אתם בפח של החברות הגדולות, אנחנו ממליצי...

מן העיתונות

הסרטון שחושף את הסודות שחברות הביטוח מסתירות מאיתנו

תעשיה שמגלגלת מיליארדים, סוכני ביטוח בעלי ניגוד אינטרסים וחוסר ידע משווע של לקוחות. אז מה הפלא שהכאוס חוגג?

ניוזלטר חודשי

מה הכסף שלכם עשה החודש

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה […]

מן העיתונות

פרקטי” הינו מיזם החינוך הפיננסי הראשון והיחיד מסוגו בישראל.

אנו מאמינים שכאשר יש לנו ידע – אנחנו תמיד נשלם פחות, כאשר אנחנו מבינים מה חשוב באמת – אי אפשר […]

מן העיתונות

המיזם שישנה את כל מה שאתם יודעים על הבנקים וחברות הביטוח

יואל רצוני, היוזם של פרקטי, מסביר לכם למה לא כדאי לסמוך כל כך על הבנקים וחברות הביטוח, ואיך 4 שעות יכולות לשנות את חייכם ולעזור לכם להביא לחיסכון כלכלי משמעותי.

ניוזלטר חודשי

מה הכסף שלכם עשה החודש

בכל חודש נשפוך אור על ביצועי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהשוואה לכל החברות בשוק. כי ידע זה כוח, וכוח זה […]