תקנון שימוש

תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר “פרקטי” שבבעלותה ובניהולה של חברת פ.ר ייעוץ והדרכות בישראל בע”מ ח.פ. 515285963 (להלן: “האתר”).
האתר מהווה פלטפורמה פתוחה ונוחה לשימוש, אשר מטרתה לפרוש בפני משתמשיו חידושים ומידע אודות האפשריות לניהול נכון, חכם ויעיל של תחום המשכנתאות, השוק הפיננסי, עולם המיסוי ועולם הביטוח.
באתר יוצגו תכנים, פורומים ובלוגים הפתוחים לציבור הרחב, אשר בהם יידונו נושאים הקשורים לשוק המשכנתאות, הפיננסי, המיסוי והביטוח.
כל התכנים אשר יוצגו באתר אינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית עמנו. על כן, המטרה היא להעשיר את המידע האישי והכללי של המשתמש.
כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.
אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.
מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.
הגדרות
“האתר” – אתר האינטרנט:practi.biz ו/או חברת פ.ר ייעוץ והדרכות בישראל בע”מ, עובדיה, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
“המשתמשים” ו/או “הגולשים” – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
“המוצרים”, “השירותים” – כל דבר מה אשר מוצע למכירה באתר, לרבות זכות פרסום, מוצרים שירותים, הדרכות, פגישות ועוד.
הגבלת אחריות האתר
המידע והייעוץ באתר, ניתנים AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם.
כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית עם מי שהוסמך לכך ועל כן אין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים, בכל אופן שיהיה, לרבות כתיבה בפורומים, מודעות ועוד.
במסגרת השירות שמעניק האתר, תתאפשר הרשמה להרצאות מקצועיות ומפגשים אישיים הכוללים הכוונה והדרכה בתחום הפיננסי. ההרצאות והמפגשים יועברו על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. יחד עם זאת, אין במתן ההרצאות והמפגשים התחייבות לתוצאות כלשהן והאחריות על השימוש בכלים המעשיים שייתנו, היא על המשתתף בלבד.
ההרצאות והמפגשים יתקיימו בפרישה ארצית ועל אחריותך בעת ההרשמה לבחור את האזור הקרוב אליך והנוח לך. במידה ותירשם לאזור מסוים, וטרם קיום ההרצאה תרצה להחליף אזור, ההחלפה תתבצע על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקול דעת האתר.
גם אנשי מקצוע יכולים לשגות בניתוח וניהול פיננסים, ולכן מומלץ תמיד להתנהל בזהירות, בשקילות, ולהימנע מנטילת סיכונים שאם יתממשו יסבו נזק כבד.
אין בשימוש במונח יועץ, כתו תקן מטעם האתר כי בחן את “היועץ” ומקצועיותו, וכל המסתמך על דבריו, עושה זאת על אחריותו.
איננו האחראים ביחס למי שהסתמך על האמור באתר.
בעלות בקניין הרוחני
כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר ו/או בהרצאות ו/או במפגשים הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר או מי מטעמו.
למעט לצורך שימוש אישי ורוחני (כלומר על שני התנאים להתקיים), כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
רישיון שימוש מוגבל
בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר.
ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף להדרכות ולפגישות האישיות שהאתר מאפשר להירשם אליהן ולא לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע מוסמכים אחרים.
האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
האתר יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
הנך מתחייב למסור לאתר ולגולשיו מידע נכון, ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
האתר לא יהא אחראי לתקלות הנובעות מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
מדיניות פרטיות
מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
בחירה בכפתור “צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם, דוא”ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
הפורומים שבאתר (ככל שיהיו) וקבוצות ברשתות החברתיות
האתר עלול לכלול פורומים אשר יינתנו בהם מעת לעת תשובות של יועצים (להלן: “הפורום”). היועצים בפורום יכולים להיות משווקים פנסיונים, יועצי מס, יועצי משכנתאות, כלכלנים או כל אדם אחר, בין אם מחזיק ברישיון והסמכה ובין אם לאו.
כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
כל תוכן שיועלה לפורום יהיו חשוף לצפיות הציבור הרחב ברשת האינטרנט ובכלל, והאתר לא יישא באחריות על ציבור הצופים ו/או כל תוצאה או נזק שייגרם מהצפייה, לרבות תגובות פוגעניות, תביעות משפטיות ועוד.
כל שינוי, תיקון, נזק, השמטה שייגרם לתוכן כזה או אחר אשר יועלה לפורום על ידי משתמש, אינו באחריות האתר או מי מטעמו.
האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.
אין האתר מתחייב לאמינות, לדיוק ולנכונות התכנים המפורסמים בפורומים.
האתר לא יישא בכל נזק אשר יהא כתוצאה משימוש במידע המוצג בפורומים, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר.
אופן התשלום ואישור רכישה
בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצרת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטר קארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת על פי שיקולו הבלעדי של האתר.
הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
לאחר מתן אישור הרכישה יתבצע חיוב ויישלח אישור תשלום לכתובת דואר אלקטרוני שהזין הגולש בעת ההזמנה ויכלול את פרטי ההזמנה (להלן: “אישור הרכישה”).
הגולש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך, ומובהר כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
סליקת התשלום מבוצעת על ידי הנהלת האתר באמצעות חברת הסליקה “טרנזילה” ולאחר שהמוכר אישר את הזמנה.
לאתר שמורה הזכות לבחור ולשנות את חברת הסליקה על פי שיקול דעתה ובתדירות הנוחה לה.
במעמד קבלת מוצר ככל ומדובר במוצר גשמי, יש לחתום על גבי קבלת המוצר בצירוף מספר ת.ז. של האדם המשלם, ולהציגה בפני השליח.
במעמד הגעה להרצאה, יתבצע זיהוי המשתתף באמצעות תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל, וזאת במטרה לאמת את זהותו עם זהות רוכש ההרצאה דרך האתר.
משתתף שירשם להרצאה ויגיע אליה ללא תעודה מזהה, לא יורשה להשתתף בה.
משלוח מוצרים
תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.
לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפונית, דהיינו עד האישור הטלפונית לעיל העסקה אינה מאושרת.
ביטול רכישה
אנו מאפשרים לרוכשים לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
דהיינו:
בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן
הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
(1)   טובין פסידים;
(2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
(3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
(4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
(5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.
אי התייצבות להדרכה ו/או מפגש מכל סיבה שתהא אשר תהא, לא תזכה את המשתמש בהחזר כספי עבור הרישום, אלא אם כן פעל על פי הדין כמפורט לעיל.
עדכון תנאי ההתקשרות
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
מקום השיפוט
כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לחברה אשר מקום מושבה ברחוב , שבעיר ­                        , מיקוד                           בדוא”ל:
המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.